علم داروسازی
ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱٠  کلمات کلیدی: داروسازی

داروسازی در بر گیرنده تمامی علوم در ارتباط با دارو میباشد ائم از ساخت دارو  - شناخت اثرات دارویی مواد - و یا علوم مربوط به توزیع و یا اقتصاد داو و....

بر این اساس گرایشهای تخصصی این رشته مشتمل بر دارو سازی صنعتی - بالینی -شیمی دارویی - اقتصاد دارو - شناخت مسمومیتهای دارویی -داروسازی هسته ای  -گیاهان دارویی و.... میباشد.

تماس با ما  09212608755  


 
معرفی بیشتر اینجانب
ساعت ٦:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٠  کلمات کلیدی: کیوان ، لطفی ، داروسازی ، darusazi
 
کوریکولوم آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی
ساعت ٧:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/٢۳  کلمات کلیدی: darusazi ، کوریکولوم آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی ، واحدهای درسی تعداد واحد تئوری عملی داروسازی

واحدهای درسی   تعداد واحد  تئوری   عملی

ـ

1

ـ

ــ

1

 ــ

3

3

2

3

3

 2

3

4

2

3

4

 2

زبان فارسی

زیست شناسی

اخلاق اسلامی

زبان انگلیسی

شیمی عمومی 1

آناتومی

 

1

1

1

ــ

1

ــ

3

3

3

2

ــ

4

4

4

4

2

1

4

شیمی عمومی 2

شیمی آلی 1

فیزیک

تاریخ اسلام

تربیت بدنی 1

فیزیولوژی 1

 

1

ــ

ــ

1

ــ

5/1

3

3

2

4

2

5/2

4

3

2

5

2

4

شیمی آلی 2

بیوشیمی 1

تاریخ و تمدن اسلامی

فیزیولوژی 2

متون اسلامی

قارچ و انگل‌شناسی

 

ــ

1

1

1

ــ

ــ

1

2

2

2

2

ــ

2

1

3

2

2

3

3

1

2

1

4

4

تاریخ و تمدن اسلامی

ایمنی شناسی و سرم‌شناسی

بیوشیمی 2

تربیت بدنی 2

انقلاب اسلامی

ویروس شناسی پزشکی

باکتری‌شناسی پزشکی

شیمی تجزیه

 

 

 

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

1

2

2

3

2

4

3

3

2

2

3

2

4

3

4

مقدمات داروسازی

اصول خدمات بهداشتی

کاربرد ریاضی در داروسازی

کمک‌های اولیه

فارماکولوژی 1

زبان انگلیسی تخصصی 1

اشکال داروئی 1

 

 

 

 

ــ

1

ــ

ــ

ــ

ــ

1

2

3

3

3

3

3

1

2

4

3

3

3

3

2

آمار زیستی

اشکال داروئی 2

زبان تخصصی انگلیسی 2

تجزیه دستگاهی 1

فیزیکال فارماسی 1

فارماکولوژی 2

گیاهان داروئی

 

 

ــ

1

ــ

ــ

1

ــ

ــ

ــ

2

2

3

2

2

3

2

2

2

3

3

2

3

3

2

2

فارماکوگنوزی 1

داروسازی صنعتی 1

بیوفارماسی و فارماکوکینتیک

اطلاعات داروئی 1

فیزیکال فارماسی 2

تجزیه دستگاهی 2

پاتوفیزیولوژی و تراپوتیک 1

کنترل مسمومیت

 

   

ــ

2

ــ

ـــ

1

ــ

ــ

3

1

3

2

3

3

2

3

3

3

2

4

3

2

فارماکوگنوزی 2

سم‌شناسی

شیمی داروئی 1

اطلاعات داروئی 2

داروسازی صنعتی 2

فیزیوپاتولوژی و تراپوتیک 2

مواد خوراکی

 

ــ

2

2

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

2

2

ــ

2

2

2

ــ

4

2

4

2

2

2

2

2

4

شیمی داروئی 2

کنترل میکروبی مواد داروئی

فارماکوگنوزی 1 و 2

کنترل کیفیت فراورده‌های داروئی

کنترل فیزیکوشیمیائی مواد داروئی

تغذیه و رژیم‌های غذائی

کارآموزی داروخانه 1

شیمی داروئی 3

 

 

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ـــ

ــ

ــ

ــ

ــ

1

1

2

2

2

ــ

ــ

2

2

1

ــ

1

1

2

2

2

2

3

2

2

1

2

کنترل جمعیت

تنظیم خانواده

مواد آرایشی- بهداشتی

فرآورده‌های بیولوژیک

مدیریت و حسابداری در داروخانه

کارآموزی داروخانه 2

کارآموزی بیمارستانی

کشت سلول‌های گیاهی

بیوتکنولوژی

تجهیزات پزشکی

کارآموزی در صنعت