امضاهای طلایی

امضای طلایی چیست و چگونه بی اثر می‌شود؟

http://www.bartarinha.ir/fa/news/394085/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


طمع‌کاری انسان از یک‌سو و کم‌بودن حقوق و مزایای کارمندان دولت و ضعف نظارت در چنین اقتصادهایی سبب می‌شود افراد این‌گونه فکر کنند که چرا نباید از فعالیت اقتصادی افراد دیگر سهم ببرند. در نتیجه در مقابل امضایی که می‌زنند چیزی طلب می‌کنند و همین مساله سبب می‌شود که دولتی بودن اقتصادی به یکی از ریشه‌های فساد در اقتصاد تبدیل شود. باید تاکید کنم این مساله، مشکلی تازه و کم‌سابقه در اقتصاد ایران نیست. بلکه مساله‌ای سابقه‌دار است. ما از زمان جنگ با اقتصاد دولتی مواجه بودیم.


متاسفانه در هشت سال دولت قبل فساد در اقتصاد بسیار رشد کرد و در همه بخش‌ها ریشه دواند. مقابله با این فساد سیستمی هم جز از طریق سیستماتیک و تشکیلاتی جواب نمی‌دهد.


 


چون افراد تمایل می‌یابند که از طریق مجوزهایی که صادر می‌کنند یا امضاهایی که می‌زنند پولی به دست آوردند. در نتیجه فساد رشد می‌کند.


شفافیت هزینه‌هایی دارد که یکی از آنها مقاومت در برابر دولت الکترونیک است. بخشی از دلایل این مقاومت هم از توزیع مسئولیت میان دستگاه‌های مختلف ناشی می‌شود. برخی علاقه‌مندند که همواره محور همه کارها باشند و طبیعتا زمانی که دولت الکترونیک اجرا می‌شود، مراجعات غیرضروری و محوری‌بودن دستگاه‌ها از بین می‌رود و محور، فرایند خواهد بود تا شخص یا دستگاه. با همین فرایندمحوری است که وقتی جایگزین فردمحوری یا محوریت یک دستگاه می‌شود، می‌توان جلوی فساد را گرفت.


طبیعتا وقتی فرایند جایگزین فرد می‌شود، قدرت مدیریت‌ در حوزه‌های گوناگون کاهش پیدا می‌کند و به همین‌خاطر مقاومت‌هایی وجود خواهد داشت


این مسئله هم قطعا وجود دارد. برخی پست‌ها طالب زیادی دارد چون قدرت‌هایی از آنها نشأت می‌گیرد که این شغل و پست را برای افراد جذاب می‌کند. طبیعتا جدا از نگاه‌های صنفی و سازمانی، برای برخی افراد واگذاری ظرفیت‌هایی از قدرت یا امضاهای کلیدی و حساس که در سازمان‌ها و دستگاه‌ها در اختیار دارند، سخت است.

/ 0 نظر / 26 بازدید