رای دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم دریافت هرگونه مبلغی تحت عنوان مدیریت خدمات دارویی توسط داروخانه ها!!

حق مديريت خدمات دارويي ناحق است - نظام سلامت - سلامت نیوز

http://www.salamatnews.com/news/242052/%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

/ 0 نظر / 26 بازدید