اهداف سیاست دارویی

اهداف سیاست دارویی

سیاستگذاران دارویی برای رسیدن به خواسته هایشان چکار میکنند؟

 

از منظر این کتاب سیاستگذاری بعنوان تلاش آگاهانه کارمندان دولتی یا مقامات اجرایی عهده دار کمکهای دولتی برای رسیدن به اهدافی مشخص از طریق وضع قوانین  مقررات شیوه نامه ها و مشوقها تعریف میشود

در ارتباط با سیاستگذاری دارویی اولین سووالی که مطرح میشود این است که این اهداف چیست؟

نوع پاسخ به این سووال برای کشورهای با سطح درآمدی گوناگون متفاوت است (شکل 1.1 را ببینید)

برای کشورهای باسطح درآمد پایین هدف اصلی اطمینان از دسترسی عموم اقشار جامعه به داروهای ضروری و رسیدن به اهداف برنامه سلامت همگانی است. چنین اهدافی ممکن است شامل کاهش مرگ و میر مادران باردار و کودکان ویا  کاهش نرخ مرگ ومیر افراد جامعه در اثر ابتلا به بیماریهایی همچون ایدز مالاریا و سل باشد.

کشورهای با سطح درآمدی متوسط باید از حفظ سلامت عمومی برای افراد فقیر جامعه که قسمت عمده ای از افراد جامعه را شامل میشوند اطمینان حاصل کنند و از طرفی مطالبات جمعیت شهری ثروتمند را نیز به همان میزان برآورده سازند.

طبقه متوسط شهری در پکن چین و ساوپاولو و بنگالور به طور فزاینده ای از زندگی به سبک طبقه متوسط کشورهای با درآمد بالا لذت میبرند و انتظار دارند به رنج گسترده تری از داروها علاوه بر داروهای ضروری دسترسی داشته باشند.

این تقاضا برای داروهای گرانقیمت و نوآورانه با اعتبارات محدود که از بودجه دولت یا صندوق بیمه ها تامین میشود و قصد دارند دریافتی از بیمه شده  را به حداقل برسانند در تضاد است

/ 0 نظر / 43 بازدید